Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 2 Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 1 (luyện viết theo mẫu chữ mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 2 Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 1 (luyện viết theo mẫu chữ mới)
  • Mã ISBN: 978-604-78-9920-3
  • Tác giả: Minh Hà bs
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt – Số 449 Bạch Mai, P.Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Bao bì Tuấn bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 2 Chuẩn bị cho bé vào lớp 1: Tập tô chữ Tập 1 (luyện viết theo mẫu chữ mới)

Về tác giả: Minh Hà bs

Tìm mua sách nếu có bán: