Chúng ta đều sợ trưởng thành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chúng ta đều sợ trưởng thành
  • Mã ISBN: 978-604-978-476-7
  • Tác giả: Hyenam Kim
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Chúng ta đều sợ trưởng thành

Về tác giả: Hyenam Kim

Tìm mua sách nếu có bán: