Chuột Típ không muốn chải răng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuột Típ không muốn chải răng
  • Mã ISBN: 978-604-2-15864-0
  • Tác giả: Tranh: Marco Campanella/Lời: Anna Casalis
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Chuột Típ không muốn chải răng

Về tác giả: Tranh: Marco Campanella/Lời: Anna Casalis

Tìm mua sách nếu có bán: