Chuyện của Phòm tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyện của Phòm tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-977-910-7
  • Tác giả: Lahan (Đỗ Hàn)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: Quận Hoàng Mai – tp HN
  • Nơi in: Cty CP in và DV Phúc Anh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Chuyện của Phòm tập 3

Về tác giả: Lahan (Đỗ Hàn)

Tìm mua sách nếu có bán: