Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Hình học 9 – Bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS, Luyện thi vào lớp 10 chuyên, chọn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Hình học 9 – Bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS, Luyện thi vào lớp 10 chuyên, chọn
  • Mã ISBN: 978-604-73-7479-3
  • Tác giả: GS.TS Đặng Đức Trọng, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hạnh Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách TBGD Đức Trí, 16B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Hình học 9 – Bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS, Luyện thi vào lớp 10 chuyên, chọn

Về tác giả: GS.TS Đặng Đức Trọng, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa

Tìm mua sách nếu có bán: