Chuyên đề tâm thần học Tập 2 – Năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyên đề tâm thần học Tập 2 – Năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-66-4001-1
  • Tác giả: Hội tâm thần TP HCM – Bệnh viện Tâm thần – Bộ môn tâm thần
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: BV Tâm thần TP HCM, 766 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP HCM
  • Nơi in: CT cp in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Chuyên đề tâm thần học Tập 2 – Năm 2019

Về tác giả: Hội tâm thần TP HCM – Bệnh viện Tâm thần – Bộ môn tâm thần

Tìm mua sách nếu có bán: