Chuyên đề tim mạch học Tập 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyên đề tim mạch học Tập 6
  • Mã ISBN: 978-604-66-4179-7
  • Tác giả: Hội tim mạch học Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH dịch vụ thời điểm mới; 4/4Đ Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/07/2020

Thông tin về sách: Chuyên đề tim mạch học Tập 6

Về tác giả: Hội tim mạch học Thành phố Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: