Chuyện kể cho bé mầm non – Tập 1 – Chủ đề: Quê hương – Đất nước; Bác Hồ, Gia đình; Trường mầm non; Nghề nghiệp; Giao thông (Theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyện kể cho bé mầm non – Tập 1 – Chủ đề: Quê hương – Đất nước; Bác Hồ, Gia đình; Trường mầm non; Nghề nghiệp; Giao thông (Theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non)
  • Mã ISBN: 978-604-2-15352-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in và Văn Hóa Phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: Chuyện kể cho bé mầm non – Tập 1 – Chủ đề: Quê hương – Đất nước; Bác Hồ, Gia đình; Trường mầm non; Nghề nghiệp; Giao thông (Theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: