Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ 3
  • Mã ISBN: 978-604-976-127-0
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty Tuấn bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ 3

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: