Chuyện nàng O

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyện nàng O
  • Mã ISBN: 978-604-9842-66-5
  • Tác giả: Pauline Réage
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/12/2019

Thông tin về sách: Chuyện nàng O

Về tác giả: Pauline Réage

Tìm mua sách nếu có bán: