CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – Fachwissen Umwelttechnik (Tủ sách Nhất Nghệ Tinh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – Fachwissen Umwelttechnik (Tủ sách Nhất Nghệ Tinh)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7332-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam – 940, đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM
  • Nơi in: Cty CP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – Fachwissen Umwelttechnik (Tủ sách Nhất Nghệ Tinh)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: