Chuyến phiêu lưu vào thế giới khoa học kỹ thuật diệu kỳ – W Series 06 – Mở rộng trí tuệ thông qua các câu hỏi “cái gì”, “tại sao” và định hướng nghề nghiệp cho trẻ – Sinh học siêu kỳ bí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyến phiêu lưu vào thế giới khoa học kỹ thuật diệu kỳ – W Series 06 – Mở rộng trí tuệ thông qua các câu hỏi “cái gì”, “tại sao” và định hướng nghề nghiệp cho trẻ – Sinh học siêu kỳ bí
  • Mã ISBN: 978-604-9927-42-3
  • Tác giả: Lee Ho Jung. Minh họa: Son Do Young
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang, 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Nơi in: Xưởng in CTCP văn hóa Văn lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Chuyến phiêu lưu vào thế giới khoa học kỹ thuật diệu kỳ – W Series 06 – Mở rộng trí tuệ thông qua các câu hỏi “cái gì”, “tại sao” và định hướng nghề nghiệp cho trẻ – Sinh học siêu kỳ bí

Về tác giả: Lee Ho Jung. Minh họa: Son Do Young

Tìm mua sách nếu có bán: