Chuyển sinh làm người Sói, tôi trở thành cánh tay phải của Ma vương tập 1 – Sự ra đời của Ma Đô

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyển sinh làm người Sói, tôi trở thành cánh tay phải của Ma vương tập 1 – Sự ra đời của Ma Đô
  • Mã ISBN: 978-604-56-7349-2
  • Tác giả: Tác giả: Hyougetsu . Minh họa: Nishi (E) da
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Skybooks Việt Nam Địa chỉ: Số 83 Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Chuyển sinh làm người Sói, tôi trở thành cánh tay phải của Ma vương tập 1 – Sự ra đời của Ma Đô

Về tác giả: Tác giả: Hyougetsu . Minh họa: Nishi (E) da

Tìm mua sách nếu có bán: