Chuyến tàu một chiều không trở lại – bạn có muốn đi tiếp?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyến tàu một chiều không trở lại – bạn có muốn đi tiếp?
  • Mã ISBN: 978-604-9916-08-3
  • Tác giả: Kiên Trần
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa sách Sài Gòn, 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Chuyến tàu một chiều không trở lại – bạn có muốn đi tiếp?

Về tác giả: Kiên Trần

Tìm mua sách nếu có bán: