Chuyện về Ellie (Chú chó trong tiểu thuyết Mục đích sống của một chú chó) – tiểu thuyết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Chuyện về Ellie (Chú chó trong tiểu thuyết Mục đích sống của một chú chó) – tiểu thuyết
  • Mã ISBN: 978-604-1-16546-5
  • Tác giả: W. Bruce Cameron
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Chuyện về Ellie (Chú chó trong tiểu thuyết Mục đích sống của một chú chó) – tiểu thuyết

Về tác giả: W. Bruce Cameron

Tìm mua sách nếu có bán: