Cô bé Mác-tin lạc vào xứ sở thần tiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cô bé Mác-tin lạc vào xứ sở thần tiên
  • Mã ISBN: 978-604-2-17939-3
  • Tác giả: Tranh: Marcel Marlier/Lời: Gilbert Delahaye
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Cô bé Mác-tin lạc vào xứ sở thần tiên

Về tác giả: Tranh: Marcel Marlier/Lời: Gilbert Delahaye

Tìm mua sách nếu có bán: