Cô bé Mác-tin – Ở trường học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cô bé Mác-tin – Ở trường học
  • Mã ISBN: 978-604-2-18594-3
  • Tác giả: Tranh: Marcel Marlier/Lời: Gilbert Delahaye
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Cô bé Mác-tin – Ở trường học

Về tác giả: Tranh: Marcel Marlier/Lời: Gilbert Delahaye

Tìm mua sách nếu có bán: