Cô dâu thảo nguyên – The Bride’s Stories -3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cô dâu thảo nguyên – The Bride’s Stories -3
  • Mã ISBN: 978-604-55-5616-0
  • Tác giả: Mori Kaoru
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Cô dâu thảo nguyên – The Bride’s Stories -3

Về tác giả: Mori Kaoru

Tìm mua sách nếu có bán: