Cô gái may mắn nhất còn sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cô gái may mắn nhất còn sống
  • Mã ISBN: 978-604-77-6725-0
  • Tác giả: Jessica Knoll
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Cô gái may mắn nhất còn sống

Về tác giả: Jessica Knoll

Tìm mua sách nếu có bán: