Cơ học máy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cơ học máy
  • Mã ISBN: 978-604-73-6681-1
  • Tác giả: Lại Khắc Liễm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM; 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM
  • Nơi in: Xưởng in trường Đại học Bách Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Cơ học máy

Về tác giả: Lại Khắc Liễm

Tìm mua sách nếu có bán: