Cỏ Lảu và Sli người Nùng Phàn Slình Lạng Sơn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cỏ Lảu và Sli người Nùng Phàn Slình Lạng Sơn
  • Mã ISBN: 978-604-80-4369-8
  • Tác giả: Bảo Tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Bùi Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Bảo Tàng tỉnh Lạng Sơn; Đ/C: Số 2 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Nơi in: Cty TNHH in và thương mại Thái Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Cỏ Lảu và Sli người Nùng Phàn Slình Lạng Sơn

Về tác giả: Bảo Tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: