Có một cơn đau mang tên trầm cảm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Có một cơn đau mang tên trầm cảm
  • Mã ISBN: 978-604-68-5927-7
  • Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Anbooks: 88- 90 Ký Con P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP In Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Có một cơn đau mang tên trầm cảm

Về tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Tìm mua sách nếu có bán: