Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Ai mua hành tôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Ai mua hành tôi
  • Mã ISBN: 978-604-2-15468-0
  • Tác giả: Lời: Kim Ngọc; Tranh: Trần Hà My
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Ai mua hành tôi

Về tác giả: Lời: Kim Ngọc; Tranh: Trần Hà My

Tìm mua sách nếu có bán: