Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Anh học trò và ba con quỷ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Anh học trò và ba con quỷ
  • Mã ISBN: 978-604-2-15469-7
  • Tác giả: Lời: Hiếu Minh; Tranh: Phùng Nguyên Quang
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Anh học trò và ba con quỷ

Về tác giả: Lời: Hiếu Minh; Tranh: Phùng Nguyên Quang

Tìm mua sách nếu có bán: