Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Chiếc áo tàng hình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Chiếc áo tàng hình
  • Mã ISBN: 978-604-2-15349-2
  • Tác giả: Lời: Hiếu Minh; Tranh: Phùng Nguyên Quang
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Phương Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Cổ tích Việt Nam cho bé mẫu giáo: Chiếc áo tàng hình

Về tác giả: Lời: Hiếu Minh; Tranh: Phùng Nguyên Quang

Tìm mua sách nếu có bán: