Cổ tích Việt Nam – Vietnamese fairy tales – Thạch Sanh – Dành cho trẻ em từ 2-12 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cổ tích Việt Nam – Vietnamese fairy tales – Thạch Sanh – Dành cho trẻ em từ 2-12 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-55-4846-2
  • Tác giả: Soạn lời và dịch: Phùng Nga – Minh họa: Lá
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty CP In Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Cổ tích Việt Nam – Vietnamese fairy tales – Thạch Sanh – Dành cho trẻ em từ 2-12 tuổi

Về tác giả: Soạn lời và dịch: Phùng Nga – Minh họa: Lá

Tìm mua sách nếu có bán: