Collins English for Exams – Vocabulary for IELTS (Powered by Cobuild – with CD)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Collins English for Exams – Vocabulary for IELTS (Powered by Cobuild – with CD)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9741-6
  • Tác giả: Anneli Williams
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Tư Tường Minh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Collins English for Exams – Vocabulary for IELTS (Powered by Cobuild – with CD)

Về tác giả: Anneli Williams

Tìm mua sách nếu có bán: