Collins Enlgish for Exams – Get Ready for IELTS Listening – Pre-intermediate A2+ (Powered by Cobuild – with 2CDs)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Collins Enlgish for Exams – Get Ready for IELTS Listening – Pre-intermediate A2+ (Powered by Cobuild – with 2CDs)
  • Mã ISBN: 978-604-58-6977-2
  • Tác giả: Jane Short
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Collins Enlgish for Exams – Get Ready for IELTS Listening – Pre-intermediate A2+ (Powered by Cobuild – with 2CDs)

Về tác giả: Jane Short

Tìm mua sách nếu có bán: