Cơn co giật của đất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cơn co giật của đất
  • Mã ISBN: 978-604-9952-35-7
  • Tác giả: Triệu Bôn
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Gia đình tác giả
  • Nơi in: Cty TNHH In Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Cơn co giật của đất

Về tác giả: Triệu Bôn

Tìm mua sách nếu có bán: