Con đã lớn khôn – Con có thói quen tốt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Con đã lớn khôn – Con có thói quen tốt
  • Mã ISBN: 978-604-979-521-3
  • Tác giả: Tôn Lộ chủ biên
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hoá Đinh Tị. ĐC: Tổ 9 Sân Bay, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Con đã lớn khôn – Con có thói quen tốt

Về tác giả: Tôn Lộ chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: