CON KHÔNG THÍCH BỊ NÓI KHÔNG! (Thế còn có thể thì sao ạ). Câu chuyện của tớ về việc chấp nhận câu trả lời KHÔNG và PHẢN ĐỐI… đúng cách – I Just Don’t Like the Sound of No!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CON KHÔNG THÍCH BỊ NÓI KHÔNG! (Thế còn có thể thì sao ạ). Câu chuyện của tớ về việc chấp nhận câu trả lời KHÔNG và PHẢN ĐỐI… đúng cách – I Just Don’t Like the Sound of No!
  • Mã ISBN: 978-604-56-6416-2
  • Tác giả: Lời: Julia Cook – Minh họa: Kelsey De Weerd
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hòa Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. (Số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn , Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: CON KHÔNG THÍCH BỊ NÓI KHÔNG! (Thế còn có thể thì sao ạ). Câu chuyện của tớ về việc chấp nhận câu trả lời KHÔNG và PHẢN ĐỐI… đúng cách – I Just Don’t Like the Sound of No!

Về tác giả: Lời: Julia Cook – Minh họa: Kelsey De Weerd

Tìm mua sách nếu có bán: