CÒN SỐNG CÒN YÊU THƯƠNG – Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất; Hạt giống tâm hồn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CÒN SỐNG CÒN YÊU THƯƠNG – Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất; Hạt giống tâm hồn
  • Mã ISBN: 978-604-58-9776-8
  • Tác giả: First News tổng hợp và thực hiện
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Đình Ba
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: CÒN SỐNG CÒN YÊU THƯƠNG – Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất; Hạt giống tâm hồn

Về tác giả: First News tổng hợp và thực hiện

Tìm mua sách nếu có bán: