Côn trùng rừng ngập mặn Cần Giờ, Insecta in Can Gio Mangroves

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Côn trùng rừng ngập mặn Cần Giờ, Insecta in Can Gio Mangroves
  • Mã ISBN: 978-604-60-3032-4
  • Tác giả: Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
  • Nhà xuất bản: Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Diễm Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNN sản xuất in ấn Tuấn Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Côn trùng rừng ngập mặn Cần Giờ, Insecta in Can Gio Mangroves

Về tác giả: Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Tìm mua sách nếu có bán: