Conference Proceeding: International Conference on Business and Finance 2019 – Accounting, Business and Management

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Conference Proceeding: International Conference on Business and Finance 2019 – Accounting, Business and Management
  • Mã ISBN: 978-604-922-764-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Viện nghiên cứu kinh doanh
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Viện nghiên cứu kinh doanh (59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH in và BB Hưng Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Conference Proceeding: International Conference on Business and Finance 2019 – Accounting, Business and Management

Về tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Viện nghiên cứu kinh doanh

Tìm mua sách nếu có bán: