Confetti Tập 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Confetti Tập 11
  • Mã ISBN: 978-604-953-173-6
  • Tác giả: Công ty TNHH giấy Lan Vi
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH giấy Lan Vi; Đ/c: 16/42 Trần Thiện Chánh, Q.10, Tp.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Hoàng Anh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Confetti Tập 11

Về tác giả: Công ty TNHH giấy Lan Vi

Tìm mua sách nếu có bán: