Công nghệ 7 – Nông nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Công nghệ 7 – Nông nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-0-13846-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Đường (Tổng Chủ biên), Đỗ Nguyên Ban, Nguyễn Thị Biếc, Nguyễn Văn Tân, Vũ Hài (Chủ biên), Vũ Văn Hiển
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP Dịch vụ In Trần Ngọc Hy – Cà Mau
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Công nghệ 7 – Nông nghiệp

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Đường (Tổng Chủ biên), Đỗ Nguyên Ban, Nguyễn Thị Biếc, Nguyễn Văn Tân, Vũ Hài (Chủ biên), Vũ Văn Hiển

Tìm mua sách nếu có bán: