Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng 120 năm Hành trình giữ lửa (1899 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng 120 năm Hành trình giữ lửa (1899 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2558-9
  • Tác giả: Công ty TNHH MTV Xi Măng VICEM Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Xi Măng VICEM HPnĐịa chỉ: Tràng Kênh, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, HP
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng 120 năm Hành trình giữ lửa (1899 – 2019)

Về tác giả: Công ty TNHH MTV Xi Măng VICEM Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: