Conseils pour un voyage responsable – (Pour un tourisme intelligent qui valorise les destinations, améliore la qualité de vie des habitants et votre expérience de voyage)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Conseils pour un voyage responsable – (Pour un tourisme intelligent qui valorise les destinations, améliore la qualité de vie des habitants et votre expérience de voyage)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6875-2
  • Tác giả: EXO Travel
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tropika – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. HCM
  • Nơi in: CT TNHH Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Conseils pour un voyage responsable – (Pour un tourisme intelligent qui valorise les destinations, améliore la qualité de vie des habitants et votre expérience de voyage)

Về tác giả: EXO Travel

Tìm mua sách nếu có bán: