Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng
  • Mã ISBN: 978-604-9865-72-5
  • Tác giả: Randy Frisch
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thế Lợi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền Thông 1980 Books 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In KHCN mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng

Về tác giả: Randy Frisch

Tìm mua sách nếu có bán: