Crickets 1 Student’s Book

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Crickets 1 Student’s Book
  • Mã ISBN: 978-604-9820-11-3
  • Tác giả: Annette Flavel – Isabel Moreno
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang; Trần Ngọc Thương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Crickets 1 Student’s Book

Về tác giả: Annette Flavel – Isabel Moreno

Tìm mua sách nếu có bán: