Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành
  • Mã ISBN: 978-604-55-5857-7
  • Tác giả: Yến Nhi
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty nTNHHVH&TT AZ Việt Nam, THS Người trẻ Việt, số 50, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành

Về tác giả: Yến Nhi

Tìm mua sách nếu có bán: