Cùng bé khám phá thế giới xung quanh (trẻ 5-6 tuổi) quyển 2 Chủ đề: Gia đình yêu thương Chủ đề: Bé tìm hiểu nghề nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng bé khám phá thế giới xung quanh (trẻ 5-6 tuổi) quyển 2 Chủ đề: Gia đình yêu thương Chủ đề: Bé tìm hiểu nghề nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-62-8495-6
  • Tác giả: Đỗ Kim Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thư Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách và Thiết bị Giáo dục Đông Đô – Số 23, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/09/2019

Thông tin về sách: Cùng bé khám phá thế giới xung quanh (trẻ 5-6 tuổi) quyển 2 Chủ đề: Gia đình yêu thương Chủ đề: Bé tìm hiểu nghề nghiệp

Về tác giả: Đỗ Kim Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên

Tìm mua sách nếu có bán: