Cùng bé yêu tập nói – Cùng bé kể về các trò chơi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng bé yêu tập nói – Cùng bé kể về các trò chơi
  • Mã ISBN: 978-604-0-22320-3
  • Tác giả: Lê Thị Thu, Nguyễn Cẩm Giang (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Thị Bích Châu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV ITAXA. Địa chỉ in 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Cùng bé yêu tập nói – Cùng bé kể về các trò chơi

Về tác giả: Lê Thị Thu, Nguyễn Cẩm Giang (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: