Cưng chiều cô vợ đanh đá – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cưng chiều cô vợ đanh đá – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-80-3941-7
  • Tác giả: Tôi là Mộc Mộc
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Bùi Hữu Lộ
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Bạch MinhnĐịa chỉ: P804, Tầng 8, Tòa nhà VET, số 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Waka.vn; CTCP Bạch Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Cưng chiều cô vợ đanh đá – Tập 1

Về tác giả: Tôi là Mộc Mộc

Tìm mua sách nếu có bán: