Củng cố và Ôn luyện Toán 4 tập Hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Củng cố và Ôn luyện Toán 4 tập Hai
  • Mã ISBN: 978-604-9878-09-1
  • Tác giả: Chu Thị Hằng, Đặng Thị Mai, Đào Văn Chung, Đỗ Thị Hồng Minh, Đỗ Thị Phương Thảo (Chủ biên), Đoàn Bích Xuân., Hoàng Thị Ngà, Lê Bích Phương, Nguyễn Văn Cả, Tô Văn Hoài
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT. Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty in Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Củng cố và Ôn luyện Toán 4 tập Hai

Về tác giả: Chu Thị Hằng, Đặng Thị Mai, Đào Văn Chung, Đỗ Thị Hồng Minh, Đỗ Thị Phương Thảo (Chủ biên), Đoàn Bích Xuân., Hoàng Thị Ngà, Lê Bích Phương, Nguyễn Văn Cả, Tô Văn Hoài

Tìm mua sách nếu có bán: