Củng cố và Ôn luyện Toán 6 tập Hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Củng cố và Ôn luyện Toán 6 tập Hai
  • Mã ISBN: 978-604-9919-86-2
  • Tác giả: Đặng Ngọc Mỹ Anh, Đỗ Viết Tuân, Khuất Quang Hải, Lê Đức Thuận, Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lụa, Phạm Hoài Thương, Phí Trung Đức, Trần Hải Yến (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT. Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty in Giao thông – CN Cty TNHH MTV NXB GIao thông Vận tải
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Củng cố và Ôn luyện Toán 6 tập Hai

Về tác giả: Đặng Ngọc Mỹ Anh, Đỗ Viết Tuân, Khuất Quang Hải, Lê Đức Thuận, Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lụa, Phạm Hoài Thương, Phí Trung Đức, Trần Hải Yến (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: