Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề Hành vi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề Hành vi
  • Mã ISBN: 978-604-9907-82-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Công đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Cùng con rèn thói quen tốt – chủ đề Hành vi

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: