Cùng con trưởng thành -Cảm xúc của con do bạn quyết định

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng con trưởng thành -Cảm xúc của con do bạn quyết định
  • Mã ISBN: 978-604-9877-91-9
  • Tác giả: Thu Hương – Hoàng My
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, Nguyễn Phong Sắc- Cầu Giấy- Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Cùng con trưởng thành -Cảm xúc của con do bạn quyết định

Về tác giả: Thu Hương – Hoàng My

Tìm mua sách nếu có bán: