Cùng John Maxwell thành công: Bí quyết thành công nằm trong chính kế hoạch hàng ngày của bạn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng John Maxwell thành công: Bí quyết thành công nằm trong chính kế hoạch hàng ngày của bạn
  • Mã ISBN: 978-604-9885-03-7
  • Tác giả: John Maxwell
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Cùng John Maxwell thành công: Bí quyết thành công nằm trong chính kế hoạch hàng ngày của bạn

Về tác giả: John Maxwell

Tìm mua sách nếu có bán: