Cuộc đời đức Phật -The Life of Buddha

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuộc đời đức Phật -The Life of Buddha
  • Mã ISBN: 978-604-61-6571-2
  • Tác giả: Renat Lukman
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Bà Trần Kim Thư, số nhà 47, tổ 13 khu Văn công Quân đội, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0983326324
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Cuộc đời đức Phật -The Life of Buddha

Về tác giả: Renat Lukman

Tìm mua sách nếu có bán: